Промяна на индивидуалните такси за посочване на България в заявки за международна регистрация на марки по Протокола от Мадрид

На основание чл. 35 (2) d от Общия правилник за приложение на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и Протокола към тази спогодба и във връзка с промяната на официалния обменен курс на ООН, Генералният директор на СОИС е направил изменение в индивидуалните такси, които се дължат при посочване на България в международни заявки по Протокола от Мадрид.

Новите такси ще влезнат в сила от дата на публикацията им в WIPO Gazette of International Marks и ще бъдат следните:

 

 • такса за посочване на България в заявка за международна регистрация на марка или заявка за териториално разширение:
  • до три класа стоки и/или услуги – 366 швейцарски франка
  • за всеки следващ клас – 33 швейцарски франка
  • за колективни и сертификатни марки:
   • до три класа стоки и/или услуги – 643 швейцарски франка
   • за всеки следващ клас – 67 швейцарски франка
 • такса за подновяване на регистрацията:
  • до три класа стоки и/или услуги – 166 швейцарски франка
  • за всеки следващ клас – 33 швейцарски франка
 • за колективни и сертификатни марки:
  • до три класа стоки и/или услуги – 333 швейцарски франка
  • за всеки следващ клас – 67 швейцарски франка

 

Може да харесате още...