Промяна в управлението на правата върху интелектуална собственост в Гана

На 6 юли в Акра, Гана бяха приети структурни индикатори за модернизация на правата върху интелектуална собственост в страната в съответствие с най-добрите международни практики. Те включват осигуряването на трансфер на технологии между ключовите заинтересовани страни по операции свързани с правата върху интелектуалната собственост, създаването на възможности за иновации с цел увеличаване производителността и улесняване на търговията и индустриалната конкурентоспособност. Това заяви г-жа Хана Тетех, министър на търговията и промишлеността, по време на тържественото откриване на Националния комитет за интелектуална собственост и Техническа координационна група. Целта на мандата на Тетех е да създаде национална политика за установяване и развитие на интелектуалната собственост.

Комитетът ще направи възможен официалният обмен на информация на годишна база, ще предостави технически насоки, за да се гарантира, че правата на интелектуалната собственост са в съответствие с темпа на развитие на страната.

Проекта се финансира от правителството на Швейцария, посредством швейцарския държавен секретариат по икономическите въпроси.

Г-жа Тетех заяви още, че в стремежа си към максимизиране на печалбите от международна търговия, Гана е готова да се възползва от правата на интелектуална собственост спрямо богатите природни продукти, уникални за страната.

 

Изготвил: Иванна Вълчева

Източник: http://www.ghanaweb.com

Може да харесате още...