Промяна в таксите, дължими на Службата на Общността за сортовете растения CPVO

сортовете растенияПрезидентът на Службата на Общността за сортовете растения CPVO е издал следното решение относно размера на специфични такси:

  • Таксата, която трябва да се плати на Службата съгласно член 12(1)(а) от Регламента за таксите за получаване и използване на доклад от експертиза на вече извършен технически преглед във връзка с нов сорт растение, за който се отнася заявката, е 320 евро.
  • Таксите, които се заплащат на Службата съгласно член 82(2) от Регламент (ЕО) № 874/2009 на Комисията за предоставяне на извлечения от Регистъра на заявки за регистрация на Службата на Общността за сортове растения или Регистъра на правата на сортове растения на Общността, са в 20 евро за до 10 страници и 1 евро за всяка следваща страница.
  • Таксите, които трябва да бъдат платени на Службата съгласно член 12(1)(b) от Регламента за таксите за издаване на заверени копия на документи, свързани със заявка за или предоставяне на право на сортове растения на Общността, 20 евро до 10 страници и 1 евро за всяка следваща страница.

Таксите се дължат при получаване на съответната фактура и се заплащат в рамките на 30 дни от нейната дата. Фактурата се издава при получаване на окончателния доклад на Службата. С изключение на таксите по член 12(1)(a), всички горепосочени такси са дължими и се заплащат на датата, в която Службата на Общността за сортовете растения CPVO получи искането за съответната услуга, за която се дължи такса.

Може да харесате още...