Промяна в размера на индивидуалната такса – Австралия

1. Правителството на Австралия е подало уведомителна декларация до Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с която се изменя размера на индивидуалните такси, платими по отношение на Австралия в съответствие с чл. 8(7) на Мадридския Протокол.

2. Според Правило 35(2)(b) на Общия правилник за Мадридското и Протокол, Генералният директор, след консултации с ведомството на Австралия, е постановил следните нови суми, в швейцарски франкове, за посочената индивидуална такса:

– Заявление или последващо посочване, за всеки клас стоки или услуги – 407 шв.франка
– Подновяване, за всеки клас стоки или услуги – 291 шв.франка

3. Тази промяна влиза в сила от 23 октимври 2012г. Следователно, тези суми ще подлежат на плащане, когато Австралия

(a) е посочена в международна заявка, която е получена, или се счита за получена в съответствие с Правило 11(1)(c), от Ведомството по произход на или след тази дата; или

(b) е предмет на последващо посочване, получено от Ведомството на страната членка на или след тази дата, или е подадена директно пред Международното бюро на СОИС на или след тази дата; или

(c) е била посочена в международна регистрация, която е подновена на или след тази дата.

 

Източник: WIPO

Може да харесате още...