Тухличка Лего и тенджера?

Приготвянето на вкусно ястие и подбора на добри вина разбира се е важно условие за едно успешно парти. Това обаче може и да не е достатъчно, за да остави дълготраен спомен у вашите гости, освен ако не ги забавлявате до зори.
По този въпрос KC Designs има две предложения. Тези, които имат деца са поканени да разровят чекмеджетата и да намерят конструктори лего. Щастливците, които са без деца, ще открият, че тенджерата е добър заместител на тухличката (блокчето от конструктора).
След като гостите се разположат удобно на дивана, пушейки пура например, покажете им тухличката Лего и ги попитайте дали според компетентното им мнение, дали това може да представлява марка на Общността (европейска марка).

дизайн
Подсмихването на гостите ви ще ви подскаже, че те вече знаят отговора. Този знак попада в обхвата на чл. 7(1)(e)(ii) CTMR, защото се състои от формата на играчка-тухла, която е необходима за постигане на технически резултат. Гостите никога не пропускат шанса да покажат колко са умни, затова ще добавят и, че според Съда на Европейския съюз, съществуването на алтернативни форми, е без значение. Това е така, защото изразът ‘необходима за постигане на технически резултат’ може да се тълкува като означаващ, че основните характеристики на формата трябва да бъдат техническа причина и да са достатъчни за постигането на предвидения резултат, независимо дали тази форма е единствената, с която може да се постигне този резултат ((решение 26/01/2010, C 48/09 P, ‘Lego Juris v OHIM’, paras. 50-54).
След като гостите вече са изразили своята увереност по отношение на функционалността, ваш ред е да ги извадите от равновесие. Попитайте ги дали (ако се приеме, че никога не е било разкривано) тухличката Лего би могла да представлява дизайн на Общността (Европейски дизайн). Обикновено, разгорещените дебати започват именно в този момент…
Чл. 8(1) CDR предвижда, че ‘един дизайн на Общността не произлиза само от характеристики на външния вид на даден продукт, които са продиктувани само от техническата му функция’. Тук отново въпросът е дали съществуването на алтернативни форми позволява да се преодолее основанието за функционалност.
На пръв поглед, чл. 8(1) CDR може да изглежда подобен в смисъла си на чл. 7(1)(e)(ii) CTMR, но разликите в съответната формулировка, могат да доведат до различно тълкуване (вижте AG Opinion от 23/01/2001 in the preliminary reference Case C-299/99, ‘Philips’, paras. 33-34).
Освен това, националните съдилища имат различни подходи при тълкуването на понятието функционалност на промишлен дизайн. Някои страни членки поддържат становището, че формата не може да се счита за продиктувана от техническа функция, тъй като създателят има някаква ‘степен на свобода’, когато разработва дизайна. С други думи, когато дизайнерът може да постигне същия конкретен технически резултат чрез разполагане свойствата на дизайна по различен начин, дизайнът не се счита за функционален.
Други страни членки са на мнение, че функционалността на един промишлен дизайн трябва да се преценява само по отношение на характеристиките на посочения дизайн, а не дизайни, състоящи се от други форми. Следователно, възможностите за изменения се игнорират.
Три решения на 3-тия Апелативен борд (R 690/2007-3 of 22/10/09; R 1114/2007-3 of 12/11/09; R 211/2008-3 of 29/04/10) приемат гледната точка, че алтернативните форми са неотносими.
Кой е прав и кой греши? Преди гостите ви да дадат единодушен отговор, трябва да имате достатъчно време да измиете чиниите, почистите пода и разходите кучето.
За тези които нямат Лего вкъщи, не се притеснявайте, една тенджера ще свърши същата работа.

дизайн
Представете си, че сте подали заявка за регистрация на промишлен дизайн в Испания за тенджера (ляво) и, в рамките на 6-месечния период на приоритет, подавате и заявка за регистрация на дизайн на Общността, ограничаващ се до дръжката на тази тенджера (дясно).
В регистрирания дизайн на Общността има ‘по-малко’ отколкото в предишната заявка, чиито приоритет се търси. Следователно, първата е включена в последната. Но могат ли гостите ви да кажат дали тези два дизайна са един и ‘същ дизайн’ с целта на търсене на приоритет според чл.43 CDR?
Приятелите ви съвсем закономерно ще имат право на бутилка шампанско, ако стигнат до ясен и недвусмислен отговор преди сте имали време да донесете кроасаните.
KC Designs работят по тези въпроси през последните седмици – и нека ви кажем нещо хубаво: беше забавно…

Knowledge circle “Designs”

Източник: OHIM

Може да харесате още...