Промишлени дизайни на Великобритания вече са част от DesignView

промишлени дизайниСчитано от 10 август 2015 г., Ведомството по интелектуална собственост на Великобритания предоставя информацията за заявените и регистрираните от него промишлени дизайни, която да бъде налична при търсене чрез инструмента DesignView.

Присъединяването на Великобритания е ключов момент за Европейската мрежа за търговски марки и промишлени дизайни, имайки предвид, че във Ведомството по интелектуална собственост на Великобритания има около 164,287 заявления и регистрации на промишлен дизайн. С това последно разширяване на базата данни, DesignView вече предлага достъп до информация за почти 4.3 милиона промишлени дизайни.

От създаването си през 2010 г., Фондът за сътрудничество към OHIM създава и разработва IT решения за използване в областта на интелектуалната собственост. Някои от инструментите са в помощ на проверителите, други са предназначени за бизнеса, а трети са създадени за правоприлагащите органи. Инструментите на Фонда за сътрудничество предоставят богата информация по въпроси, свързани с търговска марка, промишлен дизайн и класифициране.

Инструментът за търсене на промишлен дизайн  DesignView предоставя бърз и директен достъп до заявени и регистрирани дизайни на Общността, както и промишлени дизайни в отделни държави. Основната му цел е да предоставя на потребителите достъп до обширна база данни, изградена на базата на информация, предоставена от различни източници по най-лесния и ефективен начин.

Крайната цел на Фонда за сътрудничество е да донесе полза на потребителите от Европейския съюз като предоставя съвременни и модерни инструменти и услуги за европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост. След въвеждането на DesignView през ноември 2012г, инструментът е обслужил около 935.000 бр търсене на промишлени дизайни от 137 различни държави, като потребителите от Германия, Испания и Великобритания са сред най-честите потребители.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и промишлени дизайни

Може да харесате още...