Два нови проекта за сближаване на практиките в областта на промишлените дизайни

промишлените дизайниОт началото им през януари и двата проекта на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM в областта на промишлените дизайни по Програмата за сближаване на практики, CP6: Хармонизиране на графичното представяне и CP7: Хармонизиране на означенията на продуктите, са набрали скорост благодарение на екипите, които работят по тях и членовете на групите по работния пакет от различните служби за ИС. В срещите на групата по работния пакет за CP6 са участвали представители от 11 национални служби, СОИС (като наблюдатели) и OHIM. 11 национални служби, СОИС (като наблюдатели) и OHIM взеха участие в срещата на групата по работния пакет за CP7.

Въпреки че всеки проект има различни цели, и при двата първите срещи на групата се фокусираха върху оценката на съществуващите условия, като се обмениха първи впечатления и идеи за решения.

Дискусиите по CP6 се базираха на второто проучване на практиките, проведено сред 30 национални служби. Резултатите от проучването бяха анализирани и представени по време на срещата. Сложността на темите и различията в практиките наложи извършването на задълбочен анализ от страна на участниците в срещата. Заключенията относно темите по проекта „неутрален фон” и „освобождаване от отговорност” бяха предложени и илюстрирани с множество примери от анкетата.

По CP7 бяха обсъдени следните теми: създаване на процедура за хармонизирана база данни на означенията на продуктите, като предложеният процес беше приет от всички членове на групата; насоки за приемливост на означенията на продуктите. Беше изготвен документ за обща практика въз основа на решенията, приети по време на срещата; представени бяха GUI (графични потребителски интерфейси), демонстриращи как би могъл да изглежда бъдещият инструмент за търсене при завършването му на следващата година и бяха разискани възможните подходи към таксономичните принципи. Подходите ще бъдат анализирани допълнително, преди да бъде взето окончателно решение.

Заключенията от двете срещи са включени в протокола, предоставен за коментар на групата по работния пакет. След като бъде одобрен, работната група по проекта ще има възможност да изложи коментарите си.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и промишлени дизайни

Може да харесате още...