Отказ за регистрация на промишен дизайн за форма на домат

дизайнФАКТИ: Заявителят иска да регистрира като промишлен дизайн формата, представена тук, за продуктите зеленчуци и плодове от Клас 1-02 на Класификацията от Локарно. Експертизата е информирала заявителя, че дизайнът не отговаря на определението за промишлен дизайн съгласно чл. 3(a), 3(b) на Регламента за дизайн на Общността (CDR). Срещу това, заявителят представя аргументи, посредством които, наред с друото, твърди, че:

1. Доматите, произведени в процеса на интензивна работа, са идентични един с друг.

2. Плодът може да се счита за продукт, тъй като е произведен посредством ръчен процес, при който резултатът е винаги един и същ.

3. Член 3(a) CDR не предвижда, че може да не бъде жив обект. Закрилата се отнася до външния вид на продукта, произтичащ от характеристиките на този продукт.

Експертите отказват регистрация, отново базирайки се на довода, че ‘дизайнът’ не отговаря на определението за промишлен дизайн. Заявителят подава възражение срещу оспореното решение, което в последствие е върнато на Апелативния съвет.

Пред Апелативния съвет, представят следните аргументи:

1. Характерно за изобретенията на заявителя е, че те прилагат съществуващи познания и техники по различен начин, което води до уникални приложения и продукти.

2. Заявеният промишлен дизайн е уникален и е продукт в следствие на промишлена или ръчна изработка.

3. При отхвърлянето на дизайна, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар не е оценило технологичните разработки в световния земеделски отрасъл/сектор.

РЕШЕНИЕ: Заключението на Апелативния съвет е, че живите организми като такива не са ‘продукти’, тъй като не са промишлено или ръчно изработени артикули. Дизайн, който разкрива външния изглед на домат в неговото естествено състояние, по принцип, трябва да бъде отхвърлен. Дори ако дискутираната форма се различава от тази на общоприетия домат, нищо не предполага, че формата е резултат от промишлена или ръчна обработка, а не на специален сорт растение. Дори ако беше вярно, както се твърди от заявителя, но не се потвърждава от никакви доказателства, че външният изглед на домата е уникален, това не прави оспореното заявление за дизайн промишлено или ръчно изработен продукт съгласно чл. 3(b) CDR, който би бил приемлив за регистрация (пар. 11-12). Доколкото заявителят се позовава на свои патенти и технологични разработки в световния земеделски отрасъл/сектор, Съветът посочва, че ‘правата върху патент’, както и ‘правата върху сорт растение’ – не се покриват от Регламента за дизайн на Общността (пар. 13).

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни

Може да харесате още...