Промени в сферата на промишления дизайн

дизайнОсем проекта на Фонда за сътрудничество вече са в ход, като информацията за тях може да се намери на www.tmdn.org, акроним за „Trade Mark and Designs Network“. Тези нови проекти включват:

  • DesignView, предназначен да бъде аналогичен на TMView, т.e. бърз и лесен за използване инструмент за търсене с достъп до (в бъдеще) всички национални регистри, регистъра за марки на Общността, международни бази данни, а и евентуално до не-европейски регистри. Към момента в DesignView участват шест държави.
  • Search Image, инструмент за търсене на изображения, за който през 2013г е планирано да се разпростре и върху дизайните.
  • E-learning, обучителен инструмент за ИС, предназначен за малки и средни предприятия,
  • Similarity, онлайн база данни за сравняване на стоки и услуги.

Новият дизайн на сайта на Ведомството за европейски марки и дизайни ще бъде стартиран през април 2013, с нова потребителска зона, нови инструменти за търсене, мобилни приложения и подобрена достъпност за непрофесионалисти в сферата на интелектуалната собственост.

OHIM представи резултатите от допитване, проведено в националните ведомства в ЕС, засягащо осем въпроса, свързани с промишлените дизайни. Резултатите показват, че макар практиките да се припокриват в значителна степен, все още има място за конвергенция по тези теми. Например, 61% от ведомствата са съгласни, че комплекс от продукти могат да се защитят посредством една регистрация на промишлен дизайн, 71% не позволяват комбинирането на цветни и черно-бели изображения или други варианти на един и същ дизайн в една регистрация, докато 68% позволяват комбинацията от картини и снимките, а според 75% от ведомствата пунктираните линии обезсилват някои елементи на дизайна. Иначе казано, заявителите на национални дизайни все още имат значителна нужда от консултиране във връзка с местните разпоредби и практики.

Друга тема са претенциите за приоритет и степента до която една валидна претенция за приоритет изисква идентичност между първото подаване и заявката за промишлен дизайн. В практиката на OHIM, по-низшият дизайн може да има по-малко функции от приоритетния, но не и повече. Тази практика изглежда приемлива за повечето други ведомства. Мненията се различават повече по въпроса дали може да се търси приоритет за черно-бял дизайн от цветен или обратното. Тук, някои ведомства считат, че основното при черно-бялото е, че покрива всички цветови варианти, следователно е възможно да се претендира за приоритет, когато черно-белият дизайн е по-рано заявения, но не и обратното; други считат, че цветът е допълнителна характеристика, така че приоритет може да се търси, само когато цветният дизайн е заявен първи.

Източник: OHIM

Може да харесате още...