Произведения на изобразителното или приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти

Произведения на изобразителното изкуство

Живопис, графика, икони, графити, стенопис, скулптура, гравюра, проектиране,фотография, живопис, керамика и други

Произведения на приложното изкуство

Ювелирно изкуство, керамика, гравюра, мозайка, стенопис, художествено стъкло,рисуване на текстил, тъкане, въобще предмети свързани с бита, резултат от изкуства. В някои държави авторско правната закрила не е приложима към произведенията на приложното изкуство. В тези страни декоративните елементи, могат да бъдат защитени като промишлен дизайн.

Народните художествени занаяти

Занаятчийските творби,ръчно изработени сувенири, рисувана коприна, ръчно тъкани текстилни изделия (килими, покривки, черги, пана за стени), дърворезба, грънци, гоблени, глинени съдове и др.

Дизайн – графичен дизайн, моден дизайн, интериорен дизайн и декоративно изкуство и др.

Икономически права на авторите на произведения на изобразителното изкуство, на приложното изкуство и на народните художествени занаяти

  • да продават произведението еднократно или многократно;
  • правото на публично показване на произведението;
  • да предоставят оригинала за изработване на копия;
  • с прехвърляне на собствеността върху произведението се отстъпва и правото на публично показване;
  • при повторна или следваща продажба на оригинала на произведение на живописта, графиката и скулптурата чрез посредник или на публична продажба авторът има право да получи възнаграждения в размер на 5% от продажната цена (ако не е уговорено друго)
Колективно управление на права

изкуство

Може да харесате още...