Проект на СОИС „Разработване на инструменти за достъп до патентна информация ”

Същността на проекта се изразява в подготовката на доклади, които да отразяват и анализират ситуацията по отношение на патентната активност в специфични технологични области в дадена страна, регион или в световен мащаб. СОИС е получил мандат за тяхното изготвяне и до края на 2011 г. се очаква да бъдат подготвени 12 доклада, като шест са процес на подготовка. Обхвата на всеки от докладите се определя от СОИС в сътрудничество със заинтересовани външни партньори – различни институции от страните – членки, междуправителствени и неправителствени организации. Авторите на всеки доклад се определят чрез процедура за обществени поръчки.

Допълнителна информация и списък от доклади в специфични области, публикувани от международни организации, национални ведомства по интелектуална собственост, неправителствени организации и фирми от частния сектор могат да бъдат намерени на официалният сайт на СОИС.

Изготвил: Иванна Вълчева

Източник: БПВ

Може да харесате още...