Нов проект за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини на стоки и услуги

Патентно ведомство работи по нов проект на  за създаване на хармонизирана база данни с класификационни термини, основана на Ницската класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки. Проектът е поредната стъпка в посока уеднаквяване  на практиката на OHIM и националните ведомства, намаляване на несъответствията и улесняване на достъпа до класификационните бази данни за целите на заявяването и регистрацията на марките.

Идеята за хармонизирана база данни с класификационни термини възниква през 2008 г., по инициативата на патентните ведомства на Великобритания и Швеция, съвместно с OHIM.

Ведомството на Великобритания, съвместно с OHIM, са създали обща база данни, съдържаща 106 000 термина за стоки и услуги на английски език, която се използва от двете ведомства. Патентните ведомства на Швеция и Германия ще валидизират 80 000 от тези термини до края на август 2010 г. и ще ги включат в общата база данни. Световната организация за интелектуална собственост, като администратор на Ницската класификация на стоките и услугите, също взема участие в проекта, като ще бъде арбитър в случаите, когато възниква несъответствие в практиката по класирането на термини от националните ведомства и OHIM.
Изграждането на хармонизираната база данни на съответния език ще премине през следните етапи:
– извличане на вече преведените термини от вътрешната база данни на OHIM и предоставянето им на ведомствата, желаещи да сътрудничат за валидизиране;
– изпращане на непреведените термини в Центъра за преводи на Европейския съюз и предоставянето им на участващите в процеса национални ведомства за хармонизиране.
Заявка за участие в проекта са направили и патентните ведомства на следните страни: Чехия, Дания, Гърция, Испания, Естония, Финландия, Малта, Бенелюкс, Португалия, Словакия и Италия, като ведомствата на Бенелюкс, Чехия, Испания и Финландия вече са получили преводите за стартиране на валидизацията.
Българското патентно ведомство се присъедини към проекта след сключване на двустранен договор с OHIM. Към настоящия момент експертите на Патентно ведомство усилено работят по валидизирането на предоставените преводи на термините. Очаква се работата по валидизирането на преводите на термините на български език да приключи към средата на м. септември.
Предвижда се новите термини, преведени и валидизирани на съответните национални езици, да се добавят към вече съществуващата електронна система EuroClass, вероятно към края на 2010 г.
Хармонизацията на класификацията и създаването на обща класификационна практика ще гарантира на потребителите достъпа до единен списък на стоки и услуги на всички езици и идентичност на критериите за приемане или отхвърляне на стоки или услуги.

Може да харесате още...