Проектът EuroClass се разширява

EuroClassТри национални ведомства са се присъединили към класификационния проект EuroClass. Кипър и Франция се включиха в проекта на 1 януари, последвани след няколко дни от Австрия, като общият брой на участващите ведомства вече възлиза на 23.

EuroClass е проект на Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на страните – членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на класификацията за марките на националните езици на всички ведомства, участващи в проекта. Базата данни EuroClass предлага списъци с описания на стоки и услуги, които са били приети от участващото ведомство, а когато няма съответно вписване, се предлага списък от подобни термини в търсените класове. Ако термин, отбелязан като приет от OHIM се избере от списъка с резултати и се включи в заявката за регистрация на търговска марка на Общността (Европейска търговска марка), се гарантира, че той автоматично ще бъде приет от OHIM. Инструмента е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар OHIM.

За повече информация относно проекта EuroClass можете да намерите на уеб страницата на OHIM.

Източник: Ведомство за хармонизация на Вътрешния пазар OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Може да харесате още...