„Продължавайте да творите, бъдете новатори“ – Посланието на Генералния директор на СОИС г-н Франсис Гъри към „следващото поколение“

новатори

г-н Франсис Гъри Генерален директор
Източник: СОИС

Тази година темата на Световния ден на Интелектуалната собственост, 26 април, е: „Творчество – Следващото поколение“

Днес човечеството твори и се развива с много динамични и вълнуващи темпове. Науките за живота заедно с новите технологии генерират огромен потенциал за развитие. Те трансформират начина, по който живеем, общуваме, лекуваме се, забавляваме се, работим или учим.

„Какво ще ни донесе следващото поколение?” – Трудно е да предскажем бъдещето. Бързата ежедневна промяна на нашата Вселена в резултат на иновации , нови високи технологии и креативността настъпва във всяка сфера от живота ни.

Ролята на Интелектуалната собственост и хората е да подкрепят, този бърз ход чрез създаване на „уникален стимул за инвестиции в научноизследователската и развойна дейност, в иновациите, както и в културното творчество и производството“.

Тазгодишното послание на г-н Франсис Гъри е отправено към младите – бъдещето на нашата планета: „Младите хора имат способността да мечтаят по начин, който далеч надхвърля капацитета на възрастните хора. Те са бъдещето. Така че моето послание към следващото поколение в Световния ден на Интелектуалната собственост е: продължавайте да творите, бъдете новатори. И продължавайте да мислите за това, как Интелектуалната собственост следва да изпълнява своята роля в бъдещото социално управление на творчеството и иновациите. „

За да прочетете целия текст на съобщението, моля посетете уеб сайта на СОИС: http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2013/dg_message.html

Може да харесате още...