Продукти от кристални стъкла

Продукти от кристални стъклаКомисията за защита на потребителите /КЗП/ започва проверки в магазините в цялата страна, в които се предлагат за продажба продукти от кристални стъкла по спазване изискванията на „Наредбата за етикетиране на продукти от кристални стъкла”.

Целта на Наредбата е преди всичко да защити потребителите срещу заблуди и объркване при закупуване на кристални продукти като осигури достатъчно ясна, обективна и прегледна информация чрез етикета на стоката.
Задължение е на лицата, които пускат на пазара кристални продукти, включително при всички форми на реклама на такива, да гарантират съответствието на етикетирането им с химичния състав и свойствата на същите, както и да продават само продукти етикетирани в съответствие с изискванията на наредбата.
На всеки кристален продукт в зависимост от свойствата на кристалното стъкло определени в Наредбата като метални оксиди, плътност, коефициент на пречупване на светлината и повърхностна твърдост, трябва да се постави етикет, съдържащ съответното наименование: Тежък оловен кристал 30% , Оловен кристал 24% , Кристалин или Кристално стъкло.
Когато кристален продукт е означен с наименование, той може да носи и съответния идентификационен символ, определен в същата Наредба като:златист кръг с диаметър по-голям или равен на 1 см. при наименование „Тежък оловен кристал 30%”, сребрист квадрат със страна по-голяма или равна на 1 см. при наименование „Кристалин” и сребрист равностранен триъгълник със страна по-голяма или равна на 1 см.
При етикетиране на продукти от стъкла, наподобяващи по външен вид кристални продукти, когато те не притежават свойствата определени в Наредбата, не се допуска използването на наименованията за кристалните продукти.
Свойствата на кристалните продукти се удостоверяват с резултати от лабораторно изпитване извършено по определени в Наредбата методи за изпитване.

Източник: http://www.kzp.bg

Може да харесате още...