Промяна на продуктите в заявки за дизайн на Общността

дизайн на ОбщносттаУстановена практика на OHIM е, експерт на ведомството да може да променя посочените продукти в заявка за регистриран дизайн на Общността (RCD) без преди това да се консултира със заявителя.

Тази практика е заложена в Насоки за Експертиза на Дизайни като точка 6.1 гласи:

“В по-малко сложните случаи експертът служебно променя формулировката, използвана от заявителя, за да посочи продукт с еквивалентен термин, принадлежащ на Класификацията от Локарно. Като пример могат да се посочат синоними или думи с дублетна форма на изписване (британски английски/американски английски). Все пак, експертът ще се въздържа от замяна формулировката на заявителя с по-специфичен термин.”

Правото да се променя посочването на продуктите след датата на подаване на заявка за RCD принадлежи единствено на експертите на OHIM. На заявителите не е разрешено да извършват тези промени след приемането на техните заявления без покана от експерта.

В свое скорошно решение обаче, OHIM прие такава промяна от заявител въпреки факта, че експертът не е открил някакви недостатъци и следователно е регистрирал дизайна, както е заявен първоначално.

Заявката засяга RCD 1612722 регистриран и публикуван за продуктите “биберони за шишета”, както е посочено в заявката.

Броени дни след регистрацията заявителят поисква промяна в продуктите с термина “залъгалки за бебета (част от-)” твърдейки, че първоначално са посочени грешни продукти поради очевидна грешка. Заявителят обяснил, че според изображението на дизайна, продуктът очевидно не е биберон за шише, а залъгалка, тъй като не би могъл да се закрепи за бутилка и няма отвор за пиене.

Искането за промяна е било отхвърлено и заявителят обжалва. По жалбата не се произнася решение, а е подложена на междинно преразглеждане като таксата за обжалването е върната, тъй като Designs Service установява, че първоначалното посочване е очевидна грешка и следователно корекцията е трябвало да бъде позволена.

Източник: OHIM

Може да харесате още...