Проверки на стоки за ученици

проверки на стоки за ученициКЗП започва проверки на стоки за ученици

Институцията ще обърне специално внимание на нелоялните практики, насочени към уязвимите групи потребители

Комисията за защита на потребителите ( КЗП ) започва проверки в цялата страна на стоки за ученици. Поводът е началото на новата учебна година. Инспекторите ще следят за безопасността, коректното представяне на информацията за съществените характеристики и обозначаването на цените на облекла, обувки, учебници, учебни помагала, бележници, ученически лични карти, аксесоари и др. Това обяви  на пресконференция Димитър Маргаритов, председател на КЗП.

Проверките за спазване изискванията за забрана продажбата на цигари и тютюневи изделия на лица под 18 години и в районите на учебните заведения, са друг нов акцент в контролната дейност на КЗП тази есен, посочи Маргаритов.

„Ще изследваме въпросите с нелоялните практики, несочени и към една друга уязвима група потребители, а именно хората от „третата възраст”, съобщи Маргаритов. Законът за защита на потребителите предвижда и по-сериозни санкции за икономическите оператори, които прилагат некоректни практики към уязвимите групи потребители.

„В приемните на КЗП по Черноморието от началото на сезона до момента са постъпили около 100 жалби и са дадени над 150 консултации. Жалбите са свързани най-често с оплаквания от предоставяни услуги в плажни зони, липса на информация за отдавани под наем моторни съоръжения, дублиране на резервации, несъответствия на условията с тези, обявени в интернет и др. По всички жалби са предприети действия и е оказано съдействие на потребителите, като за нарушенията са съставени актове.” – съобщи Константин Арабаджиев, член на КЗП. Той допълни, че анализът на работата на приемните показва, че потребителите са търсили институцията два пъти повече за консултации за своите права по принцип, отколкото за съдействие по вече възникнал проблем.

Константин Райков, член на КЗП, припомни, че предстои създаването на секторни помирителни комисии, които ще работят към КЗП и ще разрешават спорове между потребители и търговци от различни сектори на икономиката. „С оглед на това, че провеждането на помирителните производства зависи от доброволното участие на едната и другата страна, КЗП планира да проведе информационни кампании, с които да запознае потребителите и икономическите оператори с техните възможности, резултатите от провеждането им и силата на споразумението, което ще бъде подписано. Смисълът е тези комисии да работят ефективно.”, подчерта Райков.

Ръководството на КЗП отчита, че намалява процентът на констатираните нарушения по отношение на общия обем извършени проверки спрямо предходни периоди и обяснява този резултат с дългогодишния ефективен контрол. Друга тенденция е значително да намаляват случаите, в които се констатира предоставяне на туристическа услуга в некатегоризиран обект – с 50% по-рядко в сравнение с минали периоди.

От началото на сезона КЗП е извършила 2800 проверки в туристически обекти на територията на Черноморието. Съставени са 205 акта за нарушения като отсъствие на табели с категорийната символика или несъответствие на надписите за вида, наименованието и категорията на туристическия обект с посочените в удостоверението за категоризация; липса на цени и грамажи в лист- и карт менютата в заведения и неподдържане на регистър на предявените рекламации. В някои случаи инспекторите са констатирали липса на условия за обслужване на хора с увреждания в хотелите.

КЗП е издала 15 заповеди за „временно затваряне” на заведения по Черноморието, тъй като са работили без категоризация. Комисията е разгледала още 16 случая, свързани с предоставяне на туристически услуги, които не отговарят на изискванията за категорията на съответния обект, като за установените нарушения са уведомени категоризиращите органи.

Установени са несъответствия на три вида спиртни напитки при проверките на разливния алкохол в заведения с нощен режим на работа. Несъответствията се изразяват в разминаване между обявения от производителя градус на напитката и установения при лабораторните изпитвания, както и в информацията за вида на съдържанието на предния и задния етикет на бутилката. Взети са проби от 30 вида спиртни напитки (водка, ракия, уиски, бърбън, текила – български и от внос). Излезли са резултатите за 20 от тях. Извън установените несъответствия на трите вида алкохол, останалите съответстват на изискванията за физико-химични показатели за съответния вид.

Комисията е забранила 13 нелоялни търговски практики в сферата на туризма това лято. По-голямата част от тях се изразяват в заблуда или премълчаване на информацията за вида на туристическия обект. Например, „семеен хотел” се представя като хотел. Регистрирани са и случаи на провеждане на игри, при които потребителите трябва да закупят ваучери на значителна стойност, за да участват в разпределянето на безплатни екскурзии, като впоследствие не получават нито екскурзия, нито съответна алтернатива.

Не са констатирани нарушения по отношение начина на предоставяне на информацията за валутните курсове при проверените близо 100 обменни бюра, няма и данни за постъпили сигнали на потребители.

Проверени са 112 увеселителни съоръжения, сред които и 14 аквапарка. При 13 от обектите са установени несъответствия и са издадени 12 заповеди за временното им затваряне. Шест от заповедите са за отсъствие на съществена информация за безопасната експлоатация на съоръженията в обекти, разположени на територията на градовете София, Пловдив и Стара Загора. Други пет заповеди са издадени поради липсата на документи, доказващи съответствието с изискванията за безопасност на предлаганата услуга и касаят обекти в градовете София и Варна. Една заповед е отменена след като търговецът е привел услугата в съответствие с изискванията. За останалите 74 обекта не са установени несъответствия, включително и при документалните проверки.

Проведените активности на в рамките на кампанията „Лято`2015” са в изпълнение на политиката на Министерството на икономиката за защита на потребителите.

Може да харесате още...