Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничариПроверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари

Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари. Проверката е предприета в рамките на образувано производство за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и/ или 101 от ДФЕС от страна на Съюза, изразяващо се в поведение, което има за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари

Комисията извърши проверката на място във връзка с резултатите от инициирания през март 2012 г. секторен анализ на конкурентната среда на взаимосвързаните пазари по веригата „пшеница- пшенично брашно- масов пшеничен хляб”.Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари

Действията по проверката на място бяха извършени от служители на КЗК, със съдействието на представители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София. От офисa на дружествата са иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, а чрез използване на специализирано оборудване са иззети и документи, съхранявани на електронни и други цифрови носители на информация. Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари

Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще покаже дали са налице доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на Съюз на българските мелничари. В случай че такива бъдат предявени, ответната страна ще има възможност да упражни правото си на защита. След приключването на процесуалните  действия по преписката, КЗК ще се произнесе окончателно по случая. Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари

Може да харесате още...