Присъединяванията към Мадридската спогодба са замразени

Мадридската спогодбаПрез октомври в Женева се проведе на 50-та сесия на Събранието на Мадридския съюз.

В рамките на сесията бе взето историческото решение за замразяване на присъединяванията към Мадридската спогодба.

Алжир се присъедини към Мадридския Протокол през октомври 2015 г., като към този момент е била последната останала страна членка, която участва само в Мадридската спогодба. С присъединяването си към Протокола, на практика Алжир направи Мадрид еднодоговорна система (one-treaty system).

След това знаково присъединяване, Събранието на Мадридския съюз взима решение да спре прилагането на членове 14 (1) и (2) (а) от Спогодбата, блокирайки всяка страна да се присъедини само към Спогодбата. От сега нататък, един единствен набор от правила ще бъде приложим за всички членове и потребители на Мадридската система.

Преходът към система с един договор е в ход още от приемането на Протокола през юни 1989 година. Присъединяванията към Мадридската спогодба, които вече са официално спрени, всички участващи страни и потребители могат да се възползват от уникалните възможности и гъвкавост на Мадридския протокол. Такъв е например свободния избор на Ведомство по произход (въз основа на местоживеене, националност или промишлено или търговско представителство). Потребителите се възползват от трансформиране на международна регистрация на търговска марка, отменена поради спирането на действието на основния знак, както и от 10-годишни периоди на подновяване действието на дадена търговска марка. Мадридската система дава възможност и за директно подаване в СОИС на искания за последващи посочвания, и регистриране на промени и др.

Как работи Мадридската система

Едно заявление, на един език, и плащане на един комплект такси за получаване на закрила за търговска марка на територията на до 98 страни членки.

Стъпка 1 – Заявление чрез вашето национално или регионално ведомство за интелектуална собственост (Ведомство на произход)
Стъпка 2 – Формална експертиза от Световната организация за интелектуална собственост
Стъпка 3 – Експертиза по същество от национално или регионално ведомство за интелектуална собственост (Ведомство на посочена страна членка на Мадридския съюз)

Източник: СОИС

Може да харесате още...