Пресконференция на Патентното ведомство във връзка с проекта по ОПАК

На 4 февруари 2013 г., в Пресклуба на БТА се състоя пресконференция по повод стартиране изпълнението на проекта на Патентното ведомство на Република България по договор с Министерство на финансите

„Усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за заявяване, експертиза и регистриране на обекти на индустриалната собственост за постигане на оперативна съвместимост на национално и европейско ниво и предоставяне на по-добро административно обслужване на гражданите, бизнеса и държавните институции”.

Договорът е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 556 000 лв.

Проектът ще се изпълнява в тясно сътрудничество и с дългосрочната подкрепа на партньорите на Патентното ведомство – Европейското патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар към Европейската комисия и Световната организация за интелектуална собственост. Тези организации предоставят безвъзмездно разработени от тях програмни продукти, към чието надграждане и интеграция се отнася проектът.

Може да харесате още...