Препоръка на КЗП по повод актуалната ситуация в Гърция

Препоръка на КЗП по повод актуалната ситуация в ГърцияПрепоръка на Комисия за защита на потребителите КЗП към туроператорите и турагентите по повод актуалната ситуация в Гърция.

Във връзка с актуалната ситуация в Гърция и съобщението на Министерство на външните работи, че според информацията до момента банките там ще останат затворени от 29 юни до 5 юли, Комисията за защита на потребителите отправя препоръка към туроператорите и турагентите да въведат като добра практика предупреждение към клиентите си при пътувания по тази дестинация. Данните са, че сумите за теглене в брой са ограничени до 60 евро на ден. Пари от банкомати с карти на чуждестранни банки ще могат да се теглят и за тях няма ограничения, но промяна на тези условия може да настъпи по решение на финансовия министър.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...