Президентът на OHIM похвали приноса на Естония

По време на посещение в Талин миналата седмица, Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM) Антонио Кампинос отбеляза приноса на Естония за създаването на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни.

В своята реч на конференцията, отбелязваща 20-тата годишнина от възстановяването на Естонското патентно ведомство, Кампинос каза, че са необходими по-близка мрежа и насърчаване на сътрудничеството и конвергенцията между патентните ведомства в ЕС, за да може бизнесът да се развива на международните пазари.

“Ние сме длъжни да изиграем своята роля като направим високото качество на регистрацията и защитата на правата на интелектуална собственост в рамките на ЕС по-лесно постижими и по-ефективни, така че предприемачите и малките и средни предприятия да могат да ни помогнат да изкезем от настоящата криза.

“В това отношение трябва да мислим глобално, но трябва да се заемем с задачата на конвергенцията и у дома си. Естония, с гордост заявявам, е активен партньор, както в работата по създаването на общи IT инструменти, така и за хармонизиране на практиките”, добави той.

Реч на Антонио Кампинос

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Може да харесате още...