Предупреждение за опити за заблуда на заявители и притежатели на ИС

индустриална собственостПатентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост.
На официалната страница на Патентното ведомство на Република България е публикувано следното съобщение : 
Констатирано е публикуване в интернет сайтове на заблуждаваща информация за предоставяне на правна закрила върху обектите на интелектуалната и индустриална собственост от фирми с наименования и данни за контакт, чрез които потребителите биха могли да ги асоциират с Патентното ведомство.  

В тази връзка напомняме, че единствено документите, издадени от Патентното ведомство на Република България, имат правна стойност по отношение закрилата на обектите на индустриална собственост по национален ред в България.

Патентното ведомство на Република България е единственият държавен орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост – изобретение, полезен модел, марка, географско означение, промишлен дизайн, нов сорт растение и порода животно, топология на интегрални схеми.

В рамките на дейността си Патентното ведомство на Република България публикува информация за предоставените права върху обекти на индустриалната собственост, подновяването им или настъпването на промени в тях и е единственият оправомощен орган да събира определените в законодателството държавни такси за извършване на тези правни действия. То е институцията, в която се подават заявките за предоставяне на права по различните обекти на индустриална собственост, която води процедурата и кореспонденцията по този повод и където се заплащат съответните такси за всяка конкретна дейност.

Може да харесате още...