Концентрация между Първа инвестиционна банка и Юнионбанк

Предстояща концентрация между Първа инвестиционна банка АД и МКБ Юнионбанк АДПредстояща концентрация между  Първа инвестиционна банка АД и МКБ Юнионбанк АД

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Първа инвестиционна банка” АД да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен контрол върху „МКБ Юнионбанк” ЕАД.

Търговските дейности на въпросните предприятия са, както следва: „Първа инвестиционна банка” АД и „МКБ Юнионбанк” ЕАД извършват дейностите, включени в техните лицензи за банкова дейност съгласно чл. 2 от Закона за кредитните институции. Според Уведомителя се очаква операцията да окаже въздействие върху пазара на банкови услуги.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

Още концентрации

Дружество регистрирано в Люксембург има намерение да придобие контрол върху ЦСКА

Дружество регистрирано в Люксембург има намерение да придобие контрол върху ЦСКАВ Комисията за защита на конкуренцията e образувано производство  съгласно което „Lira Investments“ S.A., Велико Херцогство Люксембург („Лира Инвестмънтс“ С.А.) има намерение да придобие контрол върху „Професионален футболен клуб ЦСКА“ ЕАД, София („ПФК ЦСКА“).
Към Комисията е отправена молба да извърши оценка на нотифицираното придобиване на контрол и да постанови решение, че то не попада в обхвата на чл.24 от ЗЗК. В случай, че Комисията прецени, че сделката e в обхвата на ЗЗК, поискано e безусловното му разрешаване, тъй като не води до установяване или засилване на господстващо положение, което да пречи на ефективната конкуренция на пазара. В случай, че операцията не води до концентрация между предприятия, отправена е молба за постановяване на решение за това.

В конкретния случай, нотифицираната сделка, представлява придобиване на директен самостоятелен контрол от „Lira Investments“ S.A., Велико Херцогство Люксембург върху „Професионален футболен клуб ЦСКА“ ЕАД, София и в резултат на нея ще бъде осъществена концентрация между предприятия.

Придобиването на директен самостоятелен контрол от „Lira Investments“ S.A., Велико Херцогство Люксембург  върху „Професионален футболен клуб ЦСКА“ ЕАД, София представлява концентрация между предприятия, която не попада в обхвата на Закона за защита на конкуренцията.

Комисията за защита на конкуренцията разреши Кингсбъри Корпорейшън да придобие Сънфудс Холдинг

macdonaldsКомисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на пряк контрол от страна на Кингсбъри Корпорейшън Н.В. върху Сънфудс Холдинг Б.В., Нидерландия. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Преди сделката придобиващото дружество не осъществява пряко дейност на българския пазар. Придобиваното предприятие е представено в страната чрез „Сънфудс България“ ЕООД.

„Сънфудс България“ ЕООД управлява ресторанти за бързо хранене под марката McDonald’s по силата на договор за франчайзинг. Дружеството осъществява дейност от 19 години и към момента оперира 36 обекта в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Варна, Бургас, курортите Златни Пясъци и Слънчев Бряг и автомагистрали Тракия, Марица и Струма.

Въз основа на извършеното проучване КЗК установи, че няма пазари, върху които сделката ще окаже въздействие, доколкото придобиващото контрол дружество не осъществява стопанска дейност на един и същ продуктов или свързан пазар с другия участник в концентрацията.

Комисията разрешава сделката, тъй като тя няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.

Може да харесате още...