Председател, който „предпочита“ да не посочва името си

Председателят на Патентното Ведомство въвежда нова практика – на издаваните удостоверения за регистрирани марки поставя единствено подпис без да изписва името си (каквато е практиката до сега в България и в целия цивилизован свят). Във връзка с тази странност тръгнаха различни слухове сред професионалните среди.
За да изясни каква е пречката да се поставя името на Председателя, както е било до момента, националният портал за интелектуална собственост запита г-н Камен Веселинов, като се надяваше по този начин да получи писмо с извинения за станала грешка. Вместо това, получихме отговор, с който ни се разяснява че има грешка в Административно Процесуалния Кодекс, в който не се придвиждало подписващият се да посочва името си (като автор на документа).
За сведение на нашите читатели предоставяме този интересен документ на българското управленско майсторство.

https://ipbulgaria.bg/wp-content/uploads/2012/09/20120927163544782.pdf

Може да харесате още...