Председателят на Апелативните състави на EUIPO на посещение в България

EUIPOГ-н Жоао Неграо е Председател на Апелативните състави на EUIPO от 1 април 2021г. Апелативните съвети са отговорни за вземане на решения по жалби срещу решения на първа инстанция, взети от EUIPO относно търговски марки на Европейския съюз и регистрирани дизайни на Общността. Решенията на съветите от своя страна подлежат на искове пред Общия съд. Решенията на Общия съд подлежат на обжалване пред Съда на Европейския съюз (ЕС) по правни въпроси. Апелативните съвети са независими и при решаването на даден случай не са обвързани с никакви инструкции. 

Под негово ръководство EUIPO създава мрежата на ЕС за интелектуална собственост. Инвестира в усъвършенствани ИТ системи и инструменти за модернизиране на пейзажа на Интелектуалната собственост в ЕС.  По този начин EUIPO рзашири европейското си сътрудничество с националните и регионалните служби за интелектуална собственост на ЕС. Той ръководи създаването на програмата за конвергенция, която хармонизира практиките на ниво ЕС. Тя също наблюдава разширяването на дейностите на EUIPO за международно сътрудничество. 

На 22 юни 2022г. г-н Неграо ще бъде посрещнат от Председателя на Патентно ведомство, г-жа Таня Найденова, за еднодневната си визита в България. В 10:00 часа в сградата на Централна Патентна библиотека г-н Неграо ще представи мисията на Апелативните състави на EUIPO. 

Лектори от Апелативните състави на EUIPO ще предоставят информация относно последните развития в съдебната практика по абсолютни и относителни основания за отказ. Акцент ще има и върху алтернативно разрешаване на спорове и приноса на Апелативните състави за последователното прилагане на правото на ЕС във връзка с марки и промишлени дизайни.

Всички, които искат да заявят участие в срещата, могат да го направят електронно, чрез следния линк – https://forms.gle/rahGNFHsyC6JSRGg6

Може да харесате още...