Съгласуване на практики за търговски марки

търговски маркиДнес е втория ден на 12тата Среща по съгласуване на практики, свързани с търговски марки между Ведомството за марки и дизайни на Общността и експерти от национални и регионални ведомства по интелектуална собственост. Събитието се провежда в централата на OHIM в Аликанте.

Делегатите се запознават с актуална информация относно проекти на Конвергентната програма (Хармонизиране на практиката по класифициране на стоки и услуги; Абсолютни основания – фигуративни марки; Относителни основания – вероятност за объркване; Конвергентни проекти за промишлен дизайн).

В рамките на срещата се представят и редица други теми, включително Фонда за сътрудничество и други проекти за международно сътрудничество. Присъстват представители на всички национални и регионални ведомства по интелектуална собственост от Европейския съюз, заедно с участници от шест извъневропейски страни, Европейската комисия и СОИС. На събитието присъстват и представители на потребителски асоциации.

Конвергентната програма, въведена през 2011г., свързва Ведомството за европейски марки и дизайни с национални ведомства и потребителски организации в опит да се постигнат общи основания в области, където ведомствата за интелектуална собственост имат различни практики. Програмата допълва действията по създаването на общи IT инструменти, предприемани в рамките на Фонда за сътрудничество.

Целите на Фонда за сътрудничество са обединени в 3 посоки:
– модернизиране и опростяване на националните системи за търговски марки и дизайни чрез онлайн услуги с оглед предоставяне на ефективни и ефикасни услуги за потребителите, които ще подобрят качеството на провежданите процедури и улесняване на контактите с потребителите на системите;
– инициативи за хармонизиране на системите по марки и дизайни;
– подпомагане на националните ведомства за популяризиране и прилагане на правата върху марки и дизайни.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността OHIM

Може да харесате още...