Празник на българския фолклор – отдаваме почит на съвременните съхранители на български традиционни знания

фолклор

Снимка: Мирослава Петкова

Въпреки множеството фестивали и концерти с българска фолклорна музика, както и немалкото празници, свързани с конкретни обичаи, съвсем до скоро българският фолклор нямаше свой специален ден.

През пролетта на миналата година Асен Павлов, създател и ръководител на ансамбъл Чинари, инициира подписка за утвърждаване на официален празник. За дата е избран 22 юни, деня на лятното слънцестоене като идеята е подкрепена и от Министерство на културата.

Според българското законодателство, традиционните знания могат да бъдат закриляни чрез системата на индустриалната собственост или тази на авторското право. Сами по себе си оригиналните фолклорни произведения не са обект на авторско право, но такъв са (1) преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби и (2) аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби.

Какво е значението на термина “традиционни знания”?

Традиционните знания са базирани на традиции и се отнасят до определен народ или територия, иновации и творения, които са резултат от интелектуална дейност в областта на науката, литературата и художественото творчество. Традиционните знания са в две основни области, генетични ресурси и култура. Традиционните знания в сферата на изкуството са част от традиционните знания в областта на културата.

Традиционните знания могат да бъдат свързани и с определени генетични ресурси. Изобретенията и творенията, базиращи се на традиционни знания, включително и фолклорни изяви, които са важна част от наследството, могат да действат като преносител в посока към други пазари, като например забавление, изкуство, туризъм архитектура и мода.

Към СОИС е създаден Междуправителствен комитет по традиционни знания, фолклор и генетични ресурси. Той определя традиционните знания като „знания, ноу – хау, умения и практики, които са постоянни, развиват се и се предават от поколение на поколение в едно общество, и които често представляват част от културното и духовно наследство.”

Може да харесате още...