Правна реформа в сферата на европейските марки

EuropaflaggeСлед доста обширна подготвителна работа и проучвания за това, как може да се подобри системата на европейските марки, на 27/03/2013г. Европейската комисия представи две законодателни предложения за правна реформа – изменение на Регламента за марката на Общността (COM (2013) 161 final) и Директивата относно марката на Общността (COM (2013) 162 final). Предложенията имат за цел да модернизират съществуващата система, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, като я направят по ефективна, ефикасна и последователна.

На 25/02/2014г., действайки в съответствие с обичайната законодателна процедура, Европейският парламент прие позицията си относно предложената правна реформа на първо четене, което включва поредица от предложения за изменения на всяко от предложенията на Комисията.

На 23/07/2014г., Комитетът на постоянните представители се споразумя за обща позиция на Съвета относно двете предложения за промени в областта на търговските марки и възложи на председателството на Съвета да започне преговори с Европейския парламент с оглед на сключване на бързо споразумение.

От есента на 2014г. и трите институции на Европейския съюз (Европейски парламент, Комисията и Съвета) са в преговори относно предвидения пакет промени. Според обща декларация на преговарящия екип на Европейския парламент и на Председателството на Съвета, публикувана през декември 2014 г., вече е постигнато съгласие по много области, но все още е необходимо допълнително време, за да може да се достигне до крайно заключение относно всички съществени елементи от пакета.

Институциите продължават преговори с цел да се опитат да постигнат окончателно и пълно съгласие в първите месеци на 2015 г., което след това ще доведе до приемането и публикуването на съответните правни инструменти. Междувременно, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM работи по всяко от предложенията, за да бъдат експертите му добре подготвени за въвеждането на правната реформа щом тя влезе в сила.

Източник: Alicante News

Може да харесате още...