Доклад относно защитата и прилагането на права на интелектуална собственост в трети страни

права на интелектуална собственостЕвропейската комисия публикува своя двугодишен доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуална собственост (ПИС) в ключови трети страни.

Докладът е част от Стратегията на Европейската комисия за прилагане на правата върху интелектуалната собственост в трети държави. То до голяма степен се основава на проучване в рамките на ЕС относно защитата и прилагането на правата върху интелектуална собственост в цял свят, проведено от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар, и ще помогне на Комисията да актуализира списъка си с „приоритетни“ страни, върху които да съсредоточи своята дейност и усилия за подобряване на закрилата на правата върху интелектуалната собственост. Докладът ще е от полза и за управляващите органи на другите държави да разберат какво е мнението на европейските потребители за техните системи за интелектуална собственост, най-вече сфери, в които да внесат подобрения.

Въпреки някои положителни тенденции и комплексни правни реформи, инициативите за правоприлагане и създаването на специализирани съдилища, две трети от стоките, задържани през 2013 г. в границите на ЕС, поради съмнения за нарушение на права на интелектуална собственост произхождат от Китай. Индия също остава голям проблем за Комисията, по-специално поради липсата на ефективна патентна защита. В доклада също така се подчертава общото влошаване на закрилата и прилагането на права на интелектуална собственост в Аржентина, Русия и Еквадор, в сравнение с последния доклад от 2013 г.

В сравнение със ситуацията през 2013 г., докладът посочва забележително подобрение в Израел и Филипините. Израел е подобрила своята закрила на фармацевтични продукти, а Филипините са предприели значителни стъпки за подобряване на средата в областта на законодателството и прилагането на права на интелектуална собственост.

Докладът предоставя ценна информация за притежателите на права в Европейския съюз относно ефективността на режимите в страни извън ЕС. Освен това, той позволява на притежателите на права, по-специално на малките и средни предприятия, да подобрят своите бизнес стратегии за защита на корпоративната им стойност в нематериални активи, въз основа на интелектуалната собственост, която притежават. По-специално, компаниите ще могат по-добре да управляват риска около своите права на интелектуална собственост при правене на бизнес в или с някои трети страни.

С целия доклад можете да се запознаете ТУК.

Източник:OHIM

Може да харесате още...