Европейска обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост

права на интелектуална собственостПо време на заседание, провело се на 22 март, Съветът на Европейския съюз подкрепи предложението Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост да бъде поверена на  Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM).

Наредбата, предлагаща промяната, която беше изготвена от Комисията, вече е приета от Европейския парламент. Очаква се тя да влезе в сила към края на май.

Приветствайки решението на Съвета, Президентът на OHIM Антонио Кампинос каза, че Обсерваторията за нарушения на права на интелектуална собственост ще действа като надежден и независим орган, осигуряващ „по-добро разбиране на интелектуалната собственост“.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...