Изключително слаба е защита на права на интелектуална собственост в България, това отчита международния индекс за права на собственост, изследване проведено в 129 държави

права на интелектуална собственост

През месец март Института по пазарна икономика оповести резултатите от международен индекс за права на интелектуална собственост за 2011 г. Според изследването в областта на защитата на права на интелектуална собственост България е получила най-висока оценка при патентната защита – 9.1т., и най-слаба при защитата на авторски права – 3.3т. По тази причина България се нарежда в челните позиции при нарушаването на авторски права в Европа. Алианс „Права на собственост” основава програмата Hernando de Soto Fellowship за създаването на международен индекс за права на собственост през 2007 г. За последните пет години изследването показва, че с всяка изминала година все повече се усилва връзката между закрилата на правата на собственост и икономическото развитие на държавите. През последните години тенденцията е за засилване на защитата на права на собственост особено в държавите с развити икономики. Обратно в по-слабо развитите държави се забелязва слаба защита на права на собственост. Този индекс има за цел да образова политици, академици и предприемачи за необходимостта от защита правата на собственост навсякъде по света.

 Автор

 Даниела Сапунджиева

 Източници:

 http://www.internationalpropertyrightsindex.org/

http://ime.bg/bg/articles/mejdunaroden-indeks-pravo-na-sobstvenost-lipsata-na-zashtita-na-sobstvenostta-e-osnovnata-priina-za-niskite-dohodi-v-bylgariya-1/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на права на интелектуална собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...