Европейска обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост

нарушения на права на интелектуална собственостЕвропейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост вече е реалност, напълно интегрирана в OHIM от юни тази година. Приобщаването ѝ е довело до преобразуване на административната структура на OHIM, а именно създаване на нов отдел.

Ведомството е назначило Пол Майер да ръководи новия Обсерваторен отдел, където той ще бъде подпомаган от Андреа ди Карло (която ще отговаря за оперативните проекти на Обсерваторията), бившия директор на Човешки ресурси Хуго Бело (който ще отговаря за подотдел Академия) и Нейтън Вайсман, главен икономист по предметите, свързани с проучвания.

Пол е добре позната фигура в света на интелектуалната собственост и е Президент на Апелативния борд на OHIM от 2006г. Преди това, той е важен член на екипа на OHIM, работейки в Разширяване и като първия Директор на отдел Дизайни.

Ведомството преднамерено поставя Академията под крилото на Обсерваторията. Академията е центъра за обучение и знания на Ведомството. Счита се, че Академията и Обсерваторията за нарушения на права на интелектуална собственост си подхождат идеално и вървят естествено ръка за ръка.

Намерението на законодателите е Обсерваторията да се превърне в център за високи постижения, свързани с информация и данни за интелектуалната собственост и нарушаването на права на ИС и следва да съсредоточи своята енергия върху ключови функции като събиране на данни и наблюдение, анализ и тълкуване на информацията, отчитане и оповестяване на резултатите.

За тази цел, а и за да направи дейността си по-адекватна спрямо нуждите и очакванията на страните членки, Ведомството инициира Общи консултации на 5 юни 2012г., последващи официалното влизане в сила на Наредбата. В резултат на консултациите са получени над 80 становища от различни заинтересовани участници, включително ценни предложения от отделни предприятия и частни организации.

Статистиката на получените отговори показва, че те са изпратени от:

  • 27 организации от публичния сектор в страни участващи с представители в Обсерваторията,
  • 24 частни представители на Обсерваторията,
  • 2 наблюдатели на Обсерваторията.

Останалата част от отговорите са от частни организации извън Обсерваторията за нарушения на права на интелектуална собственост, занимаващи се със защита на права върху интелектуална собственост.

От разнообразните отговори, получени по време на консултациите, става ясно, че е налице нужда от разширяване на базата  с познания на Обсерваторията.

Респондентите ясно потвърждават първоначалното предложение придобиването на знания да бъде приоритет за Работната програма на Обсерваторията, признавайки, че важна първа стъпка при решаването на проблеми в съвременния свят на интелектуалната собственост включва изграждане на по-добро разбиране на сегашното състояние на сферата на ИС.

За да има Обсерваторията глобален успех, тя трябва да се развие до ефективен, прозрачен и всеобхватен мозъчен тръст за интелектуална собственост, способен да предоставя независимо и основано на факти съдействие на всички заинтересовани страни.

В резултат на това, Обсерваторията ще бъде в позицията да изгради експертен опит чрез предоставяне на точни, безпристрастни и нетеоретични тълкувания относно дадено изследвано явление, така че на свой ред да може да разработи по-конкретно насочени и обусловени от знания решения.

Предложените проекти, произтекли от процеса на консултации, бяха представени за обсъждане и оценка по време на пленарните заседания на Обсерваторията, първото от които се проведе в Аликнате на 27-ми и 28-ми миналия месец.

Сега тези проекти ще бъдат представени на Административния съвет на OHIM и, за одобрение на бюджета, на Бъджетния комитет на OHIM, след което Президентът на Ведомството ще даде своето официално потвърждение за стартиране на проектите.

Източник: OHIM

Може да харесате още...