Права на ЕС за сортове растения във Великобритания

сортове ратения

Съгласно споразумението за оттегляне на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) притежателите на права за сортове растения на Общността, предоставени преди края на преходния период, 31 декември 2020 г., са станали притежатели на растителен сорт в Обединеното кралство съгласно местното законодателство.

Права за сортове растения, предоставени от CPVO след 1 януари 2021 г., не обхващат територията на Обединеното кралство, включително Северна Ирландия. За да получат защита на растителни сортове във Великобритания, развъдчиците трябва да подадат отделна заявка до съответните органи в страната.

Трябва обаче да се отбележи, че съгласно Северноирландския протокол към споразумението за оттегляне, директивите за търговия с посадъчен материал за растения продължават да се прилагат в Северна Ирландия. Следователно всички сортове, изброени в Общите каталози на ЕС, могат да бъдат търгувани на територията на Северна Ирландия.

Източник: Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)
Снимка: europarl.europa.eu

Нови сортове растения

Сертификат за нов сорт растение се предоставя, когато той е нов, различен, хомогенен и стабилен. Сортът трябва, освен това, да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генерично обозначение и да служи за идентифицирането му. Наименованието може да се състои от една или две думи или от комбинация от думи, букви и число, но не повече от четирицифрено число.

Сортът е нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или е предлаган със съгласието на селекционера.

Сортът е различим, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към деня на подаване на заявката.

Може да харесате още...