Малките и средни предприятия и техните права на интелектуална собственост днес

права на интелектуална собственост

Снимка: picpedia.org

Проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO.

След като регистрират своите права на интелектуална собственост, 54% от собствениците на малки и средни предприятия твърдят, че са свидетели на положително въздействие. Основните посочени ползи са по-добра репутация (52%), увеличен оборот (39%) и възможност за навлизане на нови пазари (37%).

Икономическата криза, причинена от пандемията COVID-19, неминуемо има отражение и върху МСП. През последните месеци EUIPO създаде специален уеб базиран хъб, предоставящ безплатни услуги именно в насока подпомагане дейността на тези предприятия. Ключови компоненти на предоставяните услуги:

Медиация

Процес, при който двете страни в спора, ръководени от медиатор, постигат доброволно разрешаване на различните си позициипо по даден казус. Решението за влизане в медиация е чисто доброволно. То изисква съгласието на двете страни и може да бъде поискана директно чрез уебсайта на EUIPO.

Помирение (conciliation)

Свързан, но различен процес, при който помирителят, след като бъде назначен от страните, предлага възможни решения на спора относно права на интелектуална собственост. След това предложените решения се обсъждат от страните по спора.

Асистирани преговори

Позволяват на експерт от EUIPO (фасилитатор) да обучава и насочва МСП за постигане на възможно най-доброто решение в даден казус, свързан с техни права на интелектуална собственост. Фасилитаторът може да оцени основните обстоятелства по спора, да консултира относно подходящи стратегии и да ангажира противоположната страна в ефективен диалог.

Предвид ограничените ресурси, с които разполагат много МСП, ефективното решаване на спорове предоставя икономически изгоден начин за решаване на спор за права на интелектуална собственос. Което от своя страна може да бъде от полза за всички страни.

Източник: Alicante News, Бюлетин на Служба на ЕС за интелектуална собственост

Може да харесате още...