Годишен доклад на Европейската комисия относно закрилата на права върху интелектуална собственост

права върху интелектуална собственостМитническите органи в ЕС са задържали почти 36 млн. артикула по подозрение в нарушаване на права върху интелектуална собственост през 2013 г. според годишния доклад на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на тези права. Въпреки че това е по-малко от предходни години, стойността на задържаните стоки все още е голяма — над 760 млн. евро. В доклада се съдържат и данни за вида, произхода и начина на транспортиране на фалшивите стоки, задържани по външните граници на ЕС.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви: „Европа печели от иновациите и творчеството.Защитата на правата върху интелектуална собственост е от значение не само за здравето и безопасността на европейските потребители, но и за растежа и създаването на работни места в ЕС.Данните в представения днес доклад показват, че всички продукти са обект на фалшифициране и че митническите органи се справят добре със задачата да залавят фалшивите стоки.“

На челните места сред задържаните видове стоки са дрехите (12%) и лекарствата (10%). В 70 % от случаите на конфискация от страна на митниците през 2013 г. са задържани пощенски и куриерски пратки, като в 19 % от случаите пратките са съдържали лекарства. В 90 % от случаите задържаните стоки са унищожени или е заведено дело за установяване на нарушение. Китай продължава да е основният източник на фалшиви стоки — 66% от всички задържани стоки са от Китай, а 13% са от Хонконг. Други държави обаче са били основни страни на произход за определени категории стоки, например Турция — за парфюми и козметични продукти, а Египет — за храни.

Както се подчертава в стратегията Европа 2020, защитата на правата върху интелектуална собственост е от основно значение за икономиката на ЕС и е важна движеща сила за по-нататъшния ѝ растеж в области като научни изследвания, новаторство и трудова заетост. Ефективното прилагане на правата върху интелектуална собственост е важно също така за защитата на здравето и безопасността, тъй като някои фалшиви стоки (като хранителни стоки, козметични продукти и играчки за деца), произведени в нерегламентирана среда, могат да представляват сериозна заплаха за гражданите.

Митническите органи в ЕС играят важна роля за недопускането на територията на Съюза на стоки, за които се подозира, че са в нарушение на права върху интелектуалната собственост. От 2000 г. насам Комисията публикува годишни доклади за дейността на митниците по отношение на прилагането на тези права. Докладите, които се изготвят въз основа на данни, изпращани от националните митнически администрации на Комисията, са ценен принос към извършвания от митниците анализ на нарушенията на права върху интелектуалната собственост в ЕС и са от полза и за други служби на ЕС като Обсерваторията за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

Източник: Европейска комисия

Може да харесате още...