По-добра система за закрила на интелектуална собственост в ЕС

закрила на интелектуална собственостЕвропейската комисия приканва обществеността и всички заинтересовани страни да изразят мнението си по изготвен екшън план, насочен към подобряване на системата за закрила на интелектуална собственост в Европейския съюз.

От гражданите се очаква да предоставят мнения относно разбирането на Комисията за проблема и възможните решения, както и да предоставят всякаква необходима информация, с която може да разполагат.

Необходимостта от подобен екшън план Комисията обосновава по следния начин:

„Иновациите и нематериалните активи са основни предпоставки за успешна икономика. Пазарната стойност на водещите компании все повече се определя от нематериални активи като търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, художествени или литературни произведения, ноу-хау и данни. Делът на нематериалните активи в общата стойност на компаниите нараства от 17% през 1975 г. до 84% през 2015 г.

Промишлеността, която интензивно използва права на интелектуална собственост, играе съществена роля в основните икономически екосистеми на ЕС. Права на интелектуална собственост като патенти, търговски марки, промишлени дизайни, географски указания и авторски права насърчават внедряването и разпространението на изобретения и творби в полза на европейската икономиката. Добре балансираните политики за интелектуална собственост могат да повишат устойчивостта и да засилят европейската индустриална конкурентоспособност, като поставят ЕС на път за икономическо възстановяване от кризата след избухването на Covid-19. Като стимулира технологичното развитие, интелектуалната собственост може също да играе важна роля за насърчаване на по-екологично чиста и цифрова икономика.“

Европейската Комисия посочва следните проблеми:

– Части от системата за интелектуална собственост на ЕС остават твърде фрагментирани с твърде сложни и скъпи процедури.

– Осъзнаването на ползата от закрила на права на интелектуална собственост от малки и средни предприятия и изследователски центрове все още е ограничено. Само 9% от МСП в ЕС имат регистрирани права на интелектуална собственост в сравнение с 36% при по-големите компании.

– Инструментите за споделяне на интелектуална собственост са недостатъчно разработени.

– Все още е неприемливо високо нивото на фалшифициране и пиратство, а киберпрестъпността поставя нови предизвикателства пред правоприлагащите институции.

Предложението на Европейската комисия е отворено за обратна връзка до 14 август 2020 г. Повече информация може да бъде открита в специалната уеб страница, създадена от ЕК.

Може да харесате още...