По-голяма професионална мобилност в ЕС

eu parliamentВиртуална професионална карта за квалификация ще улесни лекари, фармацевти и архитекти, които са решили да практикуват професията си в друга държава от Европейския съюз. Новата система ще ограничи специалистите, на които е забранено да практикуват професията си в собствената им държава, да работят в чужбина. Правилата се въвеждат от нов проектозакон, подкрепен от Парламента в сряда.

„Въвеждането на Европейска професионална карта, която да установи обща рамка за признаване на обучението и на стажа, като част от професионалния опит на специалистите, ще подобри значително тяхната мобилност и сигурността на европейките граждани“, заяви докладчикът Бернадет Верньо (С&Д, Франция).

По‑лесно и по‑бързо разпознаване

Новите правила ще позволят на професионалистите, които желаят да ускорят процеса на признаване на квалификациите си в други държави от ЕС, да кандидатстват за карта на професионалните квалификации в собствената си държава, когато се касае за кратки периоди на работа в чужбина и в приемащата държава, ако практиката се прехвърля там.

Системата ще се основава на съществуващата електронна система за обмен на информация между администрациите на държавите членки. Очаква се това да спести време и да улесни процеса на признаване. Специалистите ще могат да искат родината им да организира признаването, а не да трябва да кандидатстват в приемащата страна, както е в момента. Ако съответните власти не могат да  отговорят в рамките на определен срок, предвиден в директивата, дали признават квалификацията, това ще се счита за негласно признаване на квалификацията.

Система за предупреждение

Директивата има за цел и да ограничи дейността на здравни специалисти, като лекари, медицински сестри, ветеринарни лекари и детски специалисти, които са били осъдени за престъпление или срещу които е имало дисциплинарни действия и да им попречи да прехвърлят практиката си в друга държава членка на ЕС. Страните членки на ЕС трябва да бъдат информирани за тези присъди или решения.

Публична база данни за регулираните професии в ЕС

В ЕС има около 800 регулирани професии, достъпът до които е свързан с притежаването на определена квалификация или диплома. По силата на съществуващата Директива за професионалната квалификация, седем от тях автоматично се признават в целия ЕС. Това са професиите на лекари, стоматолози, фармацевти, медицински сестри, акушерки, ветеринарни лекари и архитекти.

За да може системата за регулиране на професиите да бъде по‑прозрачна, актуализираните правила ще изискват от Комисията да създаде публична база данни за тези професии. Тя ще бъде съставена на базата на информацията, получена от държавите членки.

Новата директива, приета с 596 гласа „за“, 37 „против“ и 31 въздържали се, трябва да бъде официално одобрена от Съвета, преди да влезе в сила.

Приетият текст ще бъде на разположение тук (9.10.2013 г.)

 

Източник: Европейски парламент

Може да харесате още...