Пощенска марка в САЩ нарушава авторско право на скулптор

авторско правоПрез 2010г., Апелативен съд в САЩ постановява, че правителството е извършило нарушение на авторско право на скулптура Frank Gaylord по отношение на негови оригинални произведения в рамките на Корейския мемориал за военни ветерани, известен като Колоната.

Нарушението на авторско право се изразява в това, че правителството е използвало снимки на творбите на Gaylord за изработването на пощенски марки, без разрешението на автора. На Gaylord е присъдено изплащането на $5,000 обезщетение за нарушението. Федералният съд анулира решението и връща делото за определяне на справедлива пазарна стойност на марките, използвани за изпращане на писма, стоките, използващи изображение на марките и неизползвани марки, закупени от колекционери.

Страните се споразумяват, че няма да бъде изплащано обезщетение за нарушение на авторско право по отношение на марките, използвани за изпращане на писма и че възнаграждение от 10% на артикул (per-unit royalty) е адекватно за стоките, използващи изображение на марките. Федералният съд по вземанията определя, че възнаграждението от 10% на артикул е подходящо за изчисляване на щетите, претърпени в следствие на закупуването от колекционери.

Федералният съд счита, че съдилищата трябва винаги да отчитат икономическите различия между обстоятелствата, при които са били издадени по-ранни лицензи и конкретните обстоятелства по съответното съдебно дело, като уникалните характеристики на дадено оригинално произведение са от значение за определяне значимостта на предходни лицензионни практики за други творби.

Като отбелязва, че само една националност разпознава Корейския военен мемориал, Федералният съд счита, че първата инстанция правилно е взела предвид факта, че изображение на Колоната има отличителен характер и е ценно по отношение на възпоменание на корейските военни ветерани.

Федералният съд отхвърля аргумента на правителството, че е трябвало да бъдат приложени принципите на патентното законодателство относно многокомпонентните продукти. За разлика от случая, когато само малка част от даден продукт е обхваната от патент, марката се състои основно от изображение на оригинална творба на Gaylord и следователно нарушава негово авторско право.

Надежда Драгомирова

Може да харесате още...