Пощенска банка придобива Алфа Банка – клон България

Предстояща концентрация между „Юробанк България“ АД ( Пощенска банка ) и „Алфа Банка – клон България“

Пощенска банка придобива Алфа Банка – клон БългарияВ Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Юробанк България“ АД ( Пощенска банка ),  да осъществи концентрация посредством придобиване на самостоятелен контрол върху съществена част от търговското предприятие на „Алфа Банка – клон България“, по смисъла на Глава V от Закона за защита на конкуренцията ЗЗК. Търговските дейности на въпросните предприятия в страната са:

– „Юробанк България“ АД  ( Пощенска банка )– банкови услуги и инвестиционно посредничество, факторинг, застрахователно посредничество, лизинг, управление на активи;

– „Алфа Банка – клон България“ – банкови услуги и застрахователно посредничество (агентство). Очаква се операцията да окаже въздействие върху следните съответни продуктово-географски пазари в страната: – Банкови услуги на територията на Република България; и – Финансови услуги на територията на Република България.

Искането е Комисията за защита на конкуренцията КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите.

Всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

Комисията за защита на конкуренцията КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършване на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

Може да харесате още...