Гише на пътника на летище София

Европейският потребителски център отваря Гише на пътника на летище София, eu_potrebitelski_centarЕвропейският потребителски център отваря Гише на пътника на летище София

На 26 юни, четвъртък, Европейският потребителски център – България за трета поредна година отваря Гише на пътника, което има за цел да предостави на европейските потребители необходима и полезна информация за възможностите на Единния европейски пазар.

Между 07.30 и 11.00 ч. в салон „Заминаващи” на Терминал 2, летище София, ще работи специално обособен щанд, на който пасажерите ще могат да получат информационни материали, отговори на запитвания за правата на пътниците и въобще на европейските граждани при пътуване и пазаруване в ЕС, консултации по отменени или забавени полети, загубени багажи и др., включително ще бъдат приемани жалби.

За участие в Гише на пътника са поканени Комисия за защита на потребителите, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Българска национална асоциация „Активни потребители“ и др.

Инициативата ще се проведе едновременно на много летища на територията на ЕС с организатори членовете на мрежата от Европейски потребителски центрове.

Събитието е част от стартиралата през месец май Информационна кампания за правата на потребителите – 2014, инициирана от Главна дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите

Може да харесате още...