Потребителските кредити

Внимавайте с потребителските кредити, percentВнимавайте с потребителските кредити!

Все повече хора се обръщат към фирми за бързи кредити поради затруднения да посрещат битовите си сметки, при спешни нужди, когато изпаднат във временна неплатежоспособност и, макар и по-рядко, за извършване на ремонти, за почивки или по други поводи. Същевременно пазарът на тези услуги продължава да се развива и да бъде динамичен предвид широкото търсене и конкуренцията между търговците. Много са и рекламите и обявите, които привличат вниманието на потребителите за получаване на „бързи пари, понякога с непълни и неясни условия.

Потребителите трябва да знаят, че бързите кредити са скъпи и с високи лихви и да бъдат особено внимателни, когато решат да се възползват от подобни услуги. Това означава, че е необходимо да положат повече усилия да съберат цялата съществена информация за конкретния кредит и за предлаганите на пазара кредити преди да подпишат договор за своя заем.

Преди потребителите да кандидатстват за кредит е необходимо предварително да се информират за най-важните условия по отпускането, усвояването и издължаването му. Това са общата сума за връщане, лихвеният процент, годишният процент на разходите по кредита (ГПР), срокът на договора, размерът и броят на погасителните вноски (в т.ч. комисионните и таксите на финансовата институция). Тази информация се предоставя от кредитора чрез Стандартен европейски формуляр. Ако потребителят не разбира някой от елементите в него, той има право да получи разяснение. Най-точният показател за сравняване цената на два кредита е ГПР. Той включва договорената лихва, дължимите такси и комисионни към банката или небанковата финансова институция (такса за разглеждане на документи, комисионни за обработка, годишни или месечни такси и др.) и в най-голяма степен може да го ориентира доколко предлаганият кредитен продукт е подходящ за него.

Преди да положат подписа си под договора за кредит, потребителите следва задължително да се запознаят с клаузите му и с общите условия към него. Важно е да обърнат специално внимание на дребния шрифт (ако има такъв), тъй като там обикновено се съдържа съществена информация.

Потребителите трябва да знаят, че имат право да се откажат от договора за кредит до 14 дни след сключването му. Това обаче става при определен ред. Следва потребителят да изпрати уведомление до кредитора за отказ от сключения договор. Той трябва и да върне получената сума, заедно с начислената договорна лихва за периода, през който е ползвал отпуснатите му средства, но не по-късно от 30 дни след изпращане на уведомлението до кредитора.

Потребителят също така има право изцяло или частично да погаси кредита си по всяко време. Кредиторът може да претендира такса единствено при договорите за кредит с фиксиран лихвен процент в рамките от 1% до 0.5% от предсрочно погасената сума. Той няма право да събира такса за предсрочно погасяване при договорите за потребителски кредит, уговорени с променлив лихвен процент, и при договорите за кредит под формата на овърдрафт.

Още полезна за потребителите информация при теглене на кредити могат да бъдат открити в специализираната секция на сайта на КЗП „Съвети” (Финансови услуги).

Може да харесате още...