Посещение на UNICRI в OHIM

На 7 март, Междурегионалният научноизследователски институт на ООН по престъпността и правосъдието (UNICRI) посети централата на OHIM, за да бъдат проведени дискусии относно възможността за съвместна работа по прилагане на програми за обучение.

По време на срещата двете организации споделиха настоящи практики и планове за бъдещето. Фокусът на дискусиите бе върху развитието на досегашното партньорство, а бе обърнато внимание и на това как съществуващите обучителни материали на UNICRI могат да подпомогнат програмите за обучение на OHIM.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...