Посещение на делегация от Европейско патентно ведомство

На 02-03 февруари 2012 г., в Патентното ведомство на Република България се проведе двудневна работна среща между делегация на Европейското патентно ведомство (ЕРО), представлявана от г-н Франсоа-Режи Анар, директор на дирекция „Европейско и международно сътрудничество”, ЕПВ, и г-жа Минна Николова-Крес, координатор по сътрудничеството с Р. България, и ръководството на Патентното ведомство на Република България, в лицето на председателя г-н Камен Веселинов и заместник председателя г-жа Анка Червенкова. В срещата взеха участие и ръководители и представители на дирекциите „Информационни технологии, информационна дейност и услуги” и „Патенти, полезни модели и промишлен дизайн”.
На срещата беше представен отчет на дейността по „Националния план за действие” за периода до края на 2011 г. Г-н Франсоа-Режи Анар представи т.нар. „Пътната карта за сътрудничество” и разясни свързания с картата „Двустранен план за сътрудничество” за периода 2012-2015 г.
Накрая участниците очертаха конкретната рамка на сътрудничеството за текущата 2012 г. и набелязаха акцентите в по-дългосрочен план.

източник BPO

Може да харесате още...