Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете си чрез преговори кзкПорше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете си чрез преговори

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Порше БГ” ЕООД с твърдения за евентуално извършено нарушение от „Порше Клуб Монтана” ООД, с. Дълги дел . Искането е за постановяване прекратяване на нарушението, както и налагане на предвидените в закона имуществени санкции.
В искането си „Порше БГ” ЕООД твърди, че „Порше Клуб Монтана” ООД е негов пряк конкурент на пазара на търговия с автомобили, резервни части и аксесоари за тях, както и на ремонт на автомобили. Като включва във фирменото си наименование търговското наименование „Порше”, ответното дружество използва международно известната и утвърдената на пазара фирма на молителя и по този начин създава погрешното впечатление у клиенти и потребители, че ответното дружество е идентично и/или свързано с дружеството – молител и с международна признатата марка „Порше”. В искането се прави извод, че по този начин „Порше Клуб Монтана” ООД се възползва от изградения имидж и натрупан опит на дружествата от групата Порше, с което води до заблуждение потребителите, че предлага същите по вид и качество услуги, което поведение противоречи на добросъвестната търговска практика.

Дружествата водят преговори за доброволно уреждане на спорните отношения, в хода на които се установяват факти и обстоятелства, които навеждат на преположението, че не се извършват нелоялни действия и моли Комисията да постанови решение за прекратяване на образуваното производство.

Може да харесате още...