European TMDN COMMON GATEWAY – общ портал на OHIM към Европейската мрежа за марки и дизайни

марки и дизайниВ края на изминалата 2012 г. стартираха първите електронни инструменти за търсене по програмата Cooperation Fund на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни)- OHIM:

E-learning – информация за закрилата на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост, насочена към представителите на малките и средни предприятия;

Design view – търсещ инструмент за заявени и регистрирани дизайни; Quality – информация за услугите, предоставяни от Патентното ведомство и съответните стандарти за качеството им;

CESTO -инструмент, подпомагащ експертизата за наличие на абсолютни основания за отказ на регистрация на заявени марки;

Search image – инструмент, търсещ идентични или сходни образни елементи, съдържащи се в състава на заявените за регистрация знаци;

Similarity – електронна база данни за сравняване на стоки или услуги, за които участващите в проекта национални ведомства са установили в практиката си идентичност или определена степен на сходство.

Достъпът до тези инструменти за търсене се извършва през портала European TMDN COMMON GATEWAY и е безплатен.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...