НОВОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТУРСКИЯ ОПИТ

Тази статия е написана специално за www.ipbulgaria.com от г-н Югур Ялчинер, бивш президент на Турското патентно ведомство

Защитата на полезните модели е изключително важна особено, когато трябва да се подкрепят малките изобретения. Тази система е удобна за изобретателите и по-специално за малките и средни предприятия, тъй като таксите са по-ниски и  периодът за регистрация е по-кратък.

Системата на полезните модели е въведена в Турция през 1995 г. Тя е базирана само на формална експертиза и публикация, което означава, че не се правят предварителни проучвания и експертиза по същество. На пратика, дори възражения на трети лица, направени след публикуване на заявката, не могат да спрат нейната регистрация. Поради тези причини през последните 11 години в Турция са регистрирани множество полезни модели, които не отговарят на изискването за новост. Това обстоятелство от своя страна води до редица проблеми в индустрията и до голямо  натоварване на съдилищата, разглеждащи тези казуси. Затова сега Турция променя законодателството, касаещо полезните модели като въвежда предварително проучване за всяка заявка.

След кратък преглед на новото българско законодателство мога да заключа, че то е модерно и преодолява много от потенциалните проблеми.

Аз вярвам, че този нов подход в регистрацията на полезните модели ще бъде от полза, както за отделния изобретател, така и за националната индустрия.

Може да харесате още...