hfhfhfhfhfh

Подновиха регистрацията на марка SIGMA

Патентно Ведомство поднови регистрацията на марка SIGMA, рег. №209, собственост на SIGMA GROUP A.S., CZ, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗМГО за част от стоките, за които марката е била регистрирана, а именно:

клас 6 – арматури, телени произведения от всякакъв вид, гвоздеи, оловни произведения от всякакъв вид, кранове, разпределителни клеми, метални произведения от всякакъв вид, отливки, скари от огнеупорен чугун, пособия, стоки от стомана, алуминиеви стоки от всякакъв вид, емайлирани предмети (стоки) от всякакъв вид;

клас 7 – електромотори;

клас 9 – натискови ключове, плавочни ключове, плавоци изобщо, маслени предпазители, автоматични ключове, радио апарати и запасни части за тях, сметачни машини, събирачни машини, апарати, контролни каси и принадлежащите към тях апарати, копирни машини, металически масажни апарати, противогазови маски, акумулатори, автоматични регулатори за турбини, газови апарати, оптически и физикални пособия;

клас 11 – куплунги, хидранти, мивки, смукатели, дребни инсталационни материали от всички видове, пробойни тръби, винтили, работни цилиндри, колби, поливачки от всякакъв вид, дренажни гърнета за кладенци, очистителни апарати, бойлери, електрически хладилни апарати, вентилатори, водомери, спиртници, газопроводи, хладилни инсталации, вакуумни котли за парни и водни отопления, сифони, шибери за водопроводи, проветрителни инсталации.

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

Може да харесате още...