Подвеждаща фактура, разпространявана от името на EUIPO

В обращение има нова подвеждаща фактура, която е под формата на фалшиво решение на EUIPO.

Тази последна подвеждаща фактура използва логото, името и бланката на EUIPO. Изпратена е на потребители от Мадрид, Испания. Тя включва искане за „регистрационна такса“, която да бъде преведена в полска банкова сметка с префикс PL IBAN.

Службата на ЕС за интелектуална собственост се е свързала със съответните полски банки. Освен това е подала наказателна жалба до прокуратурата във Варшава, Полша. В момента предстои наказателно разследване.

Потребителите могат да се защитят от тази и други подвеждащи фактури, като внимателно се съобразяват със следното:

  1.  EUIPO никога не изпраща на своите потребители фактури или искания за плащане на пари.  
  2.  Всички такси, платими директно на EUIPO във връзка с европейски търговски марки, са определени в Регламент (ЕС) № 2017/1001 за марка на Европейския съюз. Пълен списък на тези такси можете да намерите тук. Също така имайте предвид, че EUIPO използва само две испански банкови сметки за плащания, свързани с такси за търговски марки и промишлени дизайни. Всяка фактура, която съдържа банкова сметка, различна от тези две, е фалшива.
  3. Проверявайте много внимателно всичко, което получавате във връзка с вашата заявка или регистрация на търговска марка. Ако имате дори и най-малко съмнение, свържете се с EUIPO; Можете да изпратите имейл на information@euipo.europa.eu. Има база данни с всички известни досега подвеждащи фактури.
  4. Потребителската зона (User area) на EUIPO за заплащане на такси и получаване на комуникация от Службата е напълно сигурен канал, чрез който можете да плащате с кредитна карта, банков превод или чрез текущата си сметка в EUIPO и чрез който можете безопасно да получавате известия. Можете да се регистрирате тук.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост

Може да харесате още...