Победители за младежка награда Карл Велики 2015

Победители за младежка награда Карл Велики 2015Младежка награда Карл Велики за 2015 г. бе присъдена на 12 май на група студенти от Люксембург, които разказват историята на Първата световна война на Twitter профила @RealTimeWW1.

На второ място е френски проект за живота на границите на Европа, а третото място бе разделено между участници от Австрия, Кипър и Испания. Наградата отличава инициативи, утвърждаващи европейската идентичност, и се организира съвместно от Европейския парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“.

Първо място – Люксембург – @RealTimeWW1

Студенти по съвременна история на Европа от Университета в Люксембург разказват в туитове живота по време на Първата световна война. „Това не е история за победители и победени, а за едно време, в което много майки независимо от националността си страдаха по един и същи начин за синовете си, лежащи във военни болници. Едно време, в което мъже на всички фронтове пишеха подобни любовни писма, без да знаят дали ще видят любимите си отново“, заявяват победителите в конкурса.

Второ място – Франция – Fronterra-European (border) line

Проектът обединява 28 младежи, които разказват за преживяванията и пътуванията си по границите на Европа. „Ние искаме да помогнем на хората да открият Европа чрез границите, които са й били наложени отдавна и които са я превърнали в многоликия континент, който тя е днес“, посочват от инициативата.

Трето място делят следните три проекта:

Австрия – социална футболна купа

Международен футболен турнир за младежки и социални организации, който събира млади хора от различни страни, помага за преодоляване на различията и за започване на други общи проекти.

Кипър – „Предприемачеството – решение срещу безработицата“

Проект за многостранен младежки обмен, който насърчава дискусията между участниците по въпроси като безработицата, емиграцията, предприемачеството и неформалното обучение.

Испания – Infoactualidad

Онлайн вестник на Факултета за информационни науки в Университета „Комплутенсе“ в Мадрид. От откриването му през 2012 г. над 400 студенти са преминали на стаж в изданието.

Младежката награда „Карл Велики“ има за цел да насърчи развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. На церемонията в Аахен бяха поканени 28-те победители на национално ниво. Всички те получиха диплома и медал.

Наградата за най-добър проект е 5 000 евро, втората награда е 3 000 евро, а третата награда е 2 000 евро. Отличените на първите три места ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент в Брюксел в идните месеци.

Може да харесате още...